Hospicjum domowe

to
Opieka dla pacjentów
chorych i potrzebujących...
Wejdz!
Przeczytaj!
Zadzwoń!
REKLAMA !!!

LED !!!

SPRAWDŹ!!!

ZADZWOŃ!!!

601-267-261

SKORZYSTAJ !!!
BEZPŁATNE
BADANIA
PROFILAKTYCZNE


SPRAWDZ !!!

 
 

Hospicjum domowe.

OPIEKA PALIATYWNA I HOSPICYJNA koncentruje działania na medycznych, emocjonalnych i duchowych potrzebach nieuleczalnie chorych dorosłych w końcowym okresie ich życia. Pacjenci objęci naszą opieką mogą pozostać w swoich domach nawet w stanie zaawansowanej choroby, gdyż jest to najlepsze dla nich miejsce. Przyjeżdżamy do Państwa , aby zapewnić jak najlepszą opiekę lekarsko - pielęgniarską pacjentom oraz wspomóc ich rodziny. Pomocy i wsparcia udzielają psycholog, rehabilitant, kapelan. Istotnym wymogiem opieki paliatywnej jest jej ciągłość - stała dostępność 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę. Najważniejszą cechą członków naszego zespołu jest życzliwość, serdeczność i otwartość na potrzeby cierpiących osób. Terenem pracy hospicjum jest powiat malborski. Od początku naszej działalności usługi są kontraktowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia i są całkowicie bezpłatne . Należy podkreślić , że oferowana Państwu opieka jest uzupełnieniem opieki środowiskowej oraz medycznej w ramach świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej.

Do podstawowych zadań Hospicjum domowego należy:


 zwalczanie bólu i innych dolegliwości fizycznych
 pielęgnacje
 wypożyczanie sprzętu i aparatury medycznej
 łagodzenie cierpień psychicznych i duchowych
 wspomaganie i edukację rodzin podopiecznych

Warunki przyjęcia do Hospicjum domowego:


a) zakończone leczenie przyczynowe,
b) skierowanie do Hospicjum domowego od lekarza domowego, szpitala lub onkologa,
c) Ośrodek przyjmuje chorych z powiatu malborskiego

Chorego można zgłosić telefonicznie lub osobiście w MEDERI od poniedziałku do piątku w godzinach od 8-18


Zgłoszenia przyjmują również pielęgniarki pracujące w hospicjum:


 Małgorzata Hawryszkiewicz - tel. 662-131-428
Anna Markiewicz -


Przed zgłoszeniem należy przygotować:


1. dane adresowe,
2. numer PESEL,
3. dokumentację poświadczającą rozpoznanie,